503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Zasady rozliczania

Zespół:

Kancelaria dostosowuje formę rozliczenia do charakteru sprawy, stopnia jej zawiłości oraz potrzeb i możliwości Klienta. Przewiduje się rozliczenie ryczałtowe za całościowe prowadzenie sprawy, jak i za poszczególne czynności, a także rozliczenie godzinowe (wynagrodzenie wówczas stanowi iloczyn godzin pracy poświęconej sprawie oraz uzgodnionej stawki). W sprawach majątkowych Kancelaria w uzgodnieniu z Klientem określa również ewentualną wysokość tzw. premii od sukcesu (success fee).

W zakresie kompleksowej obsługi firm wynagrodzenie ustala się jako miesięczny stały ryczałt, chyba że Kancelaria wraz z Klientem uzgodnią inny system wynagradzania.

Kancelaria jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT).

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>