503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Ochrona danych osobowych

Zespół:

Kancelaria doradza w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Pomagamy wdrożyć niezbędne procedury oraz dokumentację wymaganą RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Usługa ta polega przede wszystkim na audycie obecnego stanu ochrony danych osobowych w firmie czy organizacji, a następnie na sporządzeniu procedur oraz adekwatnej dokumentacji, jak chociażby oceny ryzyka, polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych, informacji do osoby, której dane są przetwarzane, upoważnień do przetwarzania danych, umowy o powierzenie przetwarzania danych, zgłoszenia naruszenia ochrony danych i innych.

Kancelaria pomaga także w dochodzeniu od administratorów danych osobowych lub podmiotów przetwarzających odszkodowania za szkodę majątkową i niemajątkową z tytułu naruszenia przepisów RODO, np. w zakresie prawa do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych) czy też prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią mikro, małe i duże firmy oraz spółki, jak i inne jednostki i organizacje, jak fundacje, stowarzyszenia, podmioty lecznicze, celem umówienia spotkania oraz ustalenia harmonogramu wdrożenia RODO. Zapraszamy także do kontaktu klientów indywidualnych chcących skutecznie dochodzić swoich praw wynikających z RODO.

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>