Ochrona danych osobowych (RODO)

Kancelaria doradza w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych. Pomagamy wdrożyć niezbędne procedury oraz dokumentację wymaganą RODO, czyli Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Problematyka ochrony danych w firmach, czy podmiotach publicznych jest aktualna od wielu lat, jednak nadal znaczna część przedsiębiorców nie zdołała wdrożyć odpowiednich rozwiązań, który pozwoliłyby im na zgodne z prawem przechowywanie danych osobowych.

Usługa ta polega przede wszystkim na audycie obecnego stanu ochrony danych osobowych w firmie czy organizacji, a następnie na sporządzeniu procedur oraz adekwatnej dokumentacji, jak chociażby oceny ryzyka, polityki ochrony danych osobowych, rejestru czynności przetwarzania, wzorów zgód na przetwarzanie danych osobowych, informacji do osoby, której dane są przetwarzane, upoważnień do przetwarzania danych, umowy o powierzenie przetwarzania danych, zgłoszenia naruszenia ochrony danych i innych.

Kancelaria pomaga także w dochodzeniu od administratorów danych osobowych lub podmiotów przetwarzających odszkodowania za szkodę majątkową i niemajątkową z tytułu naruszenia przepisów RODO, np. w zakresie prawa do bycia zapomnianym (prawo do usunięcia danych osobowych) czy też prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Możliwe jest również przeprowadzenia cyklu szkoleń, w szczególności dla pracowników. Często bowiem istniejąca dokumentacja nie ma żadnego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Pracownicy nie wiedzą kiedy i czy mogą skserować dowód, czy mogą zostawić dokumenty odchodząc na chwilę od swojego biurka. Pomagamy rozwiać te wątpliwości.

Za brak rzeczywistego przestrzegania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych grożą wysokie kary finansowe oraz odpowiedzialność karna.

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią mikro, małe i duże firmy oraz spółki, jak i inne jednostki i organizacje, jak fundacje, stowarzyszenia, podmioty lecznicze, celem umówienia spotkania oraz ustalenia harmonogramu wdrożenia RODO. Zapraszamy także do kontaktu klientów indywidualnych chcących skutecznie dochodzić swoich praw wynikających z RODO. Kancelaria ma siedzibę w Bydgoszczy, ale usługi świadczy na terenie całego kraju.