Kompleksowa obsługa firm i podmiotów leczniczych

Kancelaria świadczy kompleksową obsługę podmiotów leczniczych i przedsiębiorców, niezależnie od formy prawnej, w jakiej prowadzą działalność gospodarczą oraz branży, w której funkcjonują i się rozwijają.

Pełna obsługa prawna firm to wsparcie merytoryczne w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w sprawach pracowniczych, korporacyjnych i rejestrowych (KRS), a także w kontaktach z kontrahentami. Kancelaria ma doświadczenie w działalności obejmującej wiele branż, w tym meblarskiej, produktów luksusowych, agencji pracy, rynku nieruchomości, transportowej, czy budowlanej. W ramy świadczonych dla przedsiębiorców usług wpisuje się również windykacja. Od wielu lat współpracujemy z firmą windykacyjną prowadząc liczne i skomplikowane procesy sądowe w przedmiocie odzyskiwania należności.

Naszym zadaniem będzie praktyczna pomoc w prowadzeniu  działalności: dokonamy analizy umów, doradzimy w sprawie pracowniczej, czy też wskażemy najlepsze rozwiązanie związane z RODO lub sygnalistami.

Oferta RODO- dowiedz się więcej: https://adamek-balcerowicz.pl/rodo-doradztwo/

Oferta Sygnaliści- dowiedz się więcej: https://adamek-balcerowicz.pl/sygnalisci/

Podejmujemy się współpracy z Klientami z różnych regionów i pomagamy w windykacji należności od osób fizycznych oraz innych podmiotów gospodarczych nie tylko z Bydgoszczy i województwa kujawsko- pomorskie, ale i z całej Polski. W ramach  świadczonych usług reprezentujemy naszych Klientów przed sądami i urzędami, także na etapie przedsądowym m.in. w zakresie windykacji należności.

Wychodząc naprzeciw nowym przedsięwzięciom handlowym świadczymy również dopasowaną do możliwości właściciela pomoc prawną dla e-biznesu oraz start-up’ów. Oferujemy pomoc osobom zakładającym działalność gospodarczą – m.in. w postaci doradztwa w prowadzeniu firmy.

Ze względu na znajomość branży Kancelaria oferuje nadto skrojoną na miarę potrzeb Klienta bieżącą obsługę indywidualnych bądź grupowych praktyk lekarskich i stomatologów, a także większych podmiotów leczniczych, jak szpitale i NZOZ-y.

Obecnie od wielu lat Kancelaria aktywnie doradza w sprawach związanych z prowadzeniem podmiotu leczniczego, co wiąże się nie tylko z doradztwem charakterystycznym dla prowadzenia działalności gospodarczej, ale również dotyczy specyfiki tej branży jak reprezentacja przed Wojewódzką Komisją ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych, przepisów dotyczących wykonywania zawodu lekarza i pielęgniarki, prowadzenie procesów sądowych dotyczących błędów medycznych, reprezentowanie lekarzy w postępowaniach cywilnych, karnych, dyscyplinarnych i przed komisjami do spraw zdarzeń medycznych, czy przekształcenia podmiotów leczniczych.

Dowiedz się więcej: https://obronamedyczna.pl

Kancelaria posiada również doświadczenie w procesach z tytułu praktyk naruszających uczciwą konkurencję (zwalczanie nieuczciwej konkurencji).

Kancelaria reprezentuje Klientów dodatkowo w postępowaniach mediacyjnych oraz arbitrażowych. Kwestie rozliczenia ustalamy indywidualnie po zapoznaniu potrzeb i wymagań Klienta.