503 460 764
ab.radcowie@gmail.com
ul. Obrońców Bydgoszczy 10 lok. 3
85-054 Bydgoszcz

Etapy kontroli RODO w firmie

Zespół:

control-427510_1920Pomimo, że przepisy wprowadzające RODO obowiązują już od 25 maja 2018 r. nie wszystkie firmy przeprowadziły jego skuteczne wdrożenie. Urząd Ochronny Danych Osobowych ostatnio coraz aktywniej rusza z kontrolami przedsiębiorców w zakresie ochrony danych osobowych.

Należy pamiętać, że kontroler ma prawo dokonać oględzin miejsc, przedmiotów, urządzeń nośników oraz systemów informatycznych u kontrolowanego.

Przedsiębiorca ma obowiązek:

  • udostępnić wszystkie żądane dokumenty (nawet te objęte tajemnicą przedsiębiorstwa),
  • zapewnić kontrolerowi środki potrzebne do kontroli np. klucze, zabezpieczenia, dostęp do komputerów firmy,
  • zrobić kopie wydruków dokumentów,
  • potwierdzić z oryginałem sporządzone kopie.

Kontroler może sprawdzać systemy informatyczne, przesłuchać świadków- pracowników.

W trakcie postępowania mogą być zlecane ekspertyzy, tłumaczenia oraz sporządzane nagrania. W określonych przypadkach możliwa jest też asysta Policji.

Kontrolę kończy podpisanie protokołu. Gdy przedsiębiorca nie zgadza się z wynikami kontroli może złożyć zastrzeżenia i odmówić podpisu protokołu.

Od wyniku kontroli zawartej w protokole będzie zależało, jakie będzie dalsze postępowanie. Prezes urzędu może wszcząć normalne postępowanie administracyjne i jest to związane z ewentualnym nałożeniem kary finansowej albo nagany.

Warto zatem przed ewentualną kontrolą zadbać o prawidłowe wdrożenie RODO.

MAGDALENA ADAMEK-BALCEROWICZ

Radca prawny, właściciel Kancelarii, specjalizująca się m.in. w rozwodach, alimentach, ustaleniu kontaktów z dziećmi, separacji, podziale majątku, umowach majątkowych małżeńskich, dochodzeniu roszczeń spadkowych.

Więcej >>

ARKADIUSZ BALCEROWICZ

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią, specjalizujący się m.in. w negocjacjach i procesach z tytułu wypadków komunikacyjnych oraz błędów lekarskich, zagadnieniach branży lekarskiej oraz z zakresu praw pacjenta czy obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek.

Więcej >>

MARCIN CHMIELEWSKI

Radca prawny, współpracujący z Kancelarią na terenie Szczecina i okolic, specjalizujący się m.in. w prawie gospodarczym, w tym obsłudze korporacyjnej i rejestrowej spółek, prawnej restrukturyzacji podmiotów gospodarczych czy prawie nieruchomości.

Więcej >>