Wyrok prawomocny – nieważna umowa PKO BP, dawny Nordea Bank