Wyrok prawomocny – nieważna umowa mBank

Wyrokiem z dnia 22 grudnia 2023 r. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt V ACa 297/23] oddalił w całości apelację banku od wyroku ustalającego nieważność umowy kredytowej i zasądził koszty procesu.

Z uwagi na dokonane w toku postępowania apelacyjnego potrącenie nominalnego kapitału, Sąd umorzył w tym zakresie postępowanie [w tej części pozew cofnięto].

Kredyt klientów nie istnieje oraz rozliczono czysty kapitał. Wyrok jest prawomocny.