Wyrok prawomocny – nieważna umowa BPH, dawny GE Money