Wyrok – brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału oraz waloryzacji kapitału dla Banku Millennium

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy [I C 1952/22] wyrokiem z dnia 29.11.2023. oddalił roszczenie Banku Millennium przeciwko klientom o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak i waloryzację kapitału.

Wcześniej klienci uzyskali prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej. Kapitał z bankiem rozliczono poprzez potrącenie roszczeń, natomiast bank domagał się dalej idących kwot ponad nominalny kapitał, powołując się zarówno na wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak i jego waloryzację. Obydwie koncepcje Sąd odrzucił uznając, iż bankowi nie należy się jakakolwiek kwota ponad nominalny kapitał. Sąd wskazał, że nie istnieje podstawa prawna do uwzględnienia takich roszczeń banku.

Wyrok jest nieprawomocny.