Postanowienie SN – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej BNP Paribas