Wyrok – brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału i brak waloryzacji kapitału dla BNP Paribas

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy [I C 955/22] wyrokiem z dnia 27.09.2023. oddalił roszczenie BNP Paribas przeciwko klientowi o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak i waloryzację kapitału.

Wcześniej klient uzyskał prawomocny wyrok ustalający nieważność umowy kredytowej. Kapitał z bankiem rozliczono poprzez potrącenie roszczeń, natomiast bank domagał się dalej idących kwot ponad nominalny kapitał, powołując się zarówno na wynagrodzenie za korzystanie z kapitału, jak i jego waloryzację. Obydwie koncepcje Sąd odrzucił uznając, iż bankowi nie należy się jakakolwiek kwota ponad nominalny kapitał. Sąd wskazał, że nie istnieje podstawa prawna do uwzględnienia takich roszczeń banku.