Postanowienie SN – odmowa przyjęcia skargi kasacyjnej Raiffeisen