Wyrok – nieważna umowa Santander, dawny Kredyt Bank

Wyrokiem z dnia 23.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 749/23] ustalił, że umowa kredytowa EKSTRALOKUM dawnego Kredyt Banku roku jest nieważna oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat, a także zasądził zwrot kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że usunięcie mechanizmu indeksacji z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.