Wyrok – nieważna umowa mBank

Wyrokiem z dnia 23.08.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 2018/22] ustalił, że umowa kredytowa jest nieważna oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN i innych kosztów okołokredytowych, a także zasądził zwrot kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że usunięcie mechanizmu indeksacji z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.