Wyrok – nieważna umowa Banku Millennium, dawny Eurobank

Wyrokiem z dnia 27.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 1312/22] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego dawnego Eurobanku oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN i CHF, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że w pełni podziela stanowisko powodów co do abuzywności mechanizmu indeksacji, którego eliminacja z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.