Wyrok – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

Wyrokiem z dnia 12.07.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 190/23] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego dawnego GE Money Bank oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat w PLN i CHF, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule indeksacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności. Sąd dodał, że usunięciu podlega cały mechanizm indeksacji bez możliwości usunięcia z niego wyłącznie „marży kursowej/walutowej”. Do tego Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania ze strony banku wskazując, iż jego charakter nie odpowiada stosunkowi kredytowemu. Końcowo Sąd uzasadnił, że odsetki frankowiczom należą się zgodnie z wezwaniem do zapłaty, a nie w związku z pouczeniem sądowym o skutkach nieważności umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.