Wyrok – nieważna umowa Raiffeisen

Wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 1701/22] ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego Raiffeisen oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule denominacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.