Wyrok – nieważna umowa Deutsche Bank

Wyrokiem z dnia 20.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 1859/22] ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego Deutsche Bank oraz zasądził dochodzone przez klienta należności tytułem spłaconych rat , a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że klauzule denominacyjne są abuzywne i ich usunięcie z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.