Wyrok TSUE ws. C-520/21 – brak wynagrodzenia dla banków za korzystanie z kapitału !

W dniu 15 czerwca 2023 r. zapadł niezwykle korzystny wyrok TSUE ws. frankowiczów. Trybunał orzekł, że przepisy dyrektywy 93/13 o ochronie konsumentów stoją na przeszkodzie przyznawaniu przez sądy krajowe (polskie) jakiegokolwiek dodatkowego świadczenia ponad udostępniony kredytobiorcy kapitał. Innymi słowy – bankom po unieważnieniu przez sąd umowy kredytowej nie należy się żadne dodatkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Nadto, Trybunał wskazał, że z kolei kredytobiorcy mogą się ubiegać o dodatkowe świadczenia poza zwrotem spłaconych rat i odsetek, niemniej szczegółowa ocena takiego roszczenia ma należeć do sądu polskiego.

Przedmiotowy wyrok TSUE, to ogromny sukces frankowiczów. Upadł wyokreowany przez banki mit o rzekomym prawie do dodatkowych świadczeń dla banków.