Wyrok – nieważna umowa PKO BP

Wyrokiem z dnia 15.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny [XXVIII C 19931/22] ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego WŁASNY KĄT oraz zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat wskutek ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego , a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że usunięcie mechanizmu denominacji z umowy prowadzi do jej nieważności.

Wyrok jest nieprawomocny.