Wyrok – nieważna umowa Santander Consumer Bank; brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału dla banku

Wyrokiem z dnia 01.06.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 444/22] zasądził dochodzone przez klientów należności tytułem spłaconych rat wskutek ustalenia nieważności umowy kredytu frankowego, a także zasądził zwrot pełnych kosztów procesu.

Sąd nie uwzględnił zarzutu potrącenia ani zarzutu zatrzymania banku mającego na celu przyznanie bankowi tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Wyrok jest nieprawomocny.