Wyrok – brak wynagrodzenia za korzystanie z kapitału dla Banku BPH

Kredytobiorcy [frankowicze] po prawomocnym ustaleniu nieważności umowy kredytowej oraz wzajemnym potrąceniu udostępnionego kapitału, domagali się od Banku BPH zwrot należności uiszczonych ponad ten kapitał wraz z odsetkami. Wobec braku dobrowolnej zapłaty przez Bank BPH skierowali sprawę do sądu o zapłatę. W odpowiedzi na to powództwo Bank BPH złożył pozew wzajemny domagając się tzw. wynagrodzenia za korzystanie z kapitału.

Wyrokiem z dnia 31.03.2023. r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny [I C 1863/22] oddalił w całości roszczenie banku o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału i zasądził z tego tytułu koszty procesu na rzecz klientów i jednocześnie uwzględnił w całości powództwo klientów przeciw bankowi wraz z kosztami procesu. Tym samym klienci mają otrzymać zwrot wszystkich nadpłat ponad udostępniony kapitał wraz z odsetkami i kosztami procesu, a bankowi nie przysługuje żadnego dodatkowe świadczenie ponad ten kapitał.

Wyrok jest nieprawomocny.