Wyrok prawomocny – nieważna umowa Banku Millennium

W dniu 30.03.2023. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt V ACa 1500/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 60/20] oddalił w całości apelację Banku Millennium i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

Sąd nie uwzględnił też zarzutu zatrzymania banku. W ustnych motywach oddalenia apelacji banku, Sąd wskazał, że zarzuty apelacyjne banku są chybione i powodowie mają rację twierdząc, iż umowa kredytowa jest od początku nieważna.

Wyrok jest prawomocny.