Wyrok – nieważna umowa PKO BP

Wyrokiem z dnia 15.03.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 603/22] ustalił nieważność umowy kredytu hipotecznego Własny Kąt , a także zasądził zwrot wszystkich dochodzonych spłaconych rat kredytowych w PLN i CHF oraz zwrot pełnych kosztów procesu.

Jest to kolejna wygrana Kancelarii co do umowy PKO BP – Własny Kąt.

W ustnym uzasadnieniu Sąd I instancji stwierdził, że w pełni podziela stanowisko Kancelarii co do nieważności umowy kredytowej.

Wyrok jest nieprawomocny.