Wyrok prawomocny – nieważna umowa Santander Consumer Bank

Miło nam poinformować, że Santander Consumer Bank w sprawie toczącej się przed Sądem Okręgowym w Toruniu [I C 823/22] nie wniósł apelacji od wyroku ustalającego nieważność kredytu, zasądzającego nadwyżkę ponad udostępniony kapitał i oddalającego roszczenie banku o tzw. wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.

Tym samym sprawa zakończyła się prawomocnie na I instancji. Klienci nie mają kredytu, mają rozliczony z bankiem kapitał, a bankowi nie przysługuje wynagrodzenie za korzystanie z kapitału.