Wyrok – nieważna umowa Credit Agricole, dawny Lukas Bank