Wyrok – nieważna umowa Santander Consumer Bank

Wyrokiem z dnia 17.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny [I C 823/22] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego (nominowanego) do CHF , a także zasądził nadpłatę ponad udostępniony kapitał oraz koszty procesu.

Wskutek podniesionego przez bank zarzutu potrącenia udostępnionego kapitału Sąd rozliczył już wypłacony frankowiczom kapitał w ten sposób, iż zasądził na ich rzecz nadwyżkę. W ten sposób klienci mają ustaloną nieważność umowy kredytowej oraz rozliczony kapitał.

Sprawa była o tyle nietypowa, że umowa nominowana do CHF Santander Consumer Bank przewidywała, że kredyt jest spłacany wg kursu publikowanego przez NBP, co bank próbował wykorzystać na swoją korzyść. Sąd nie podzielił tej argumentacji. Nadto bank w toku procesu podniósł także zarzut w zakresie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału. Sąd także tego nie uwzględnił [!].

Wyrok jest nieprawomocny.