Wyrok – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

Wyrokiem z dnia 23.01.2023 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 609/22] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF dawnego GE Money Bank S.A. , a także zasądził zwrot wszystkich dotychczas spłaconych rat kredytowych w PLN i CHF oraz zwrot pełnych kosztów procesu.

W ustnych motywach Sąd wskazał ogólnie, że umowa zawiera klauzule abuzywne, których usunięcie prowadzi do nieważności umowy, bez możliwości uzupełnienia umowy innymi postanowieniami.

Wyrok jest nieprawomocny.