Wyrok – nieważna umowa PKO BP

Wyrokiem z dnia 07.12.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 626/20] ustalił nieważność umowy kredytu denominowanego do CHF PKO BP [Własny Kąt], a także zasądził zwrot wszystkich dotychczas spłaconych rat kredytowych oraz zwrot pełnych kosztów procesu.

Sprawa była o tyle nietypowa, że w jej toku przystąpili po stronie powodowej spadkobiercy jednego z kredytobiorców, na rzecz których Sąd także zasądził zwrot uiszczonych rat jako wchodzących do masy spadkowej.

W ustnych motywach Sąd wskazał ogólnie, że argumenty prawne przedstawione przez Kancelarię za nieważnością umowy kredytowej okazały się trafne.

Wyrok jest nieprawomocny.