Wyrok – nieważna umowa Raiffeisen, dawny Polbank

Wyrokiem z dnia 28.11.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [I C 608/22] ustalił nieważność umowy kredytu indeksowanego do CHF dawnego Polbanku, obecnie Raiffeisen, a także zasądził zwrot wszystkich dotychczas spłaconych rat kredytowych w kwocie ponad 165 tys. zł oraz zwrot pełnych kosztów procesu.

Do tego Sąd nie uwzględnił zarzutu zatrzymania zgłoszonego przez pozwany bank.

W ustnych motywach Sąd podzielił zapatrywanie Kancelarii, że umowa zawiera mechanizm indeksacyjny dotyczący wypłaty i spłaty kredytu, który jest abuzywny, a jego eliminacji prowadzi do nieważności całej umowy kredytowej.

Wyrok jest nieprawomocny.