Wyrok prawomocny – nieważna umowa Banku Millennium, dawny Eurobank

W dniu 07.11.2022. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt V ACa 938/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 461/20] oddalił w całości apelację Banku Millenium i zasądził na rzecz Klientów zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W skrótowym ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny wskazał, że rozstrzygnięcie Sądu I instancji było prawidłowe – umowa kredytu frankowego jest nieważna, albowiem wadliwy prawnie jest mechanizm indeksacji dotyczący wypłaty i spłaty kredytu.

Wskutek powyższego kredyt Klientów nie istnieje.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.