Wyrok – oddalenie powództwa Banku Millennium o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału

Wyrokiem z dnia 27.10.2022. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy [sygn. akt I C 33/22] oddalił powództwo Banku Millennium S.A. przeciwko naszemu Klientowi o zwrot kapitału i wynagrodzenie za korzystanie z kapitału oraz zasądził na rzecz Klient zwrot kosztów procesu.

Roszczenie o zwrot czystego kapitału zostało oddalone z tego względu, iż nasz Klient oddał bankowi tenże kapitał dobrowolnie w drodze potrącenia. Zatem bank zbędnie wniósł do Sądu to roszczenie.

Natomiast roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z kapitału zostało oddalone jako nieprzysługujące bankowi co do zasady. Na szczegóły w tym zakresie musimy poczekać aż Sąd sporządzi pisemne uzasadnienie wyroku. Niemniej Kancelaria w imieniu Klienta podniosła bogatą argumentacją za brakiem tego typu roszczeń banków ws. frankowych i argumentacja ta musiała znaleźć uznanie Sądu, skoro oddalił i to roszczenie banku w całości.

Klient oddał bankowi udostępniony kapitał i nie musi nic dopłacać.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi mec. Arkadiusz Balcerowicz.