Wyrok prawomocny – nieważna umowa BNP Paribas, dawny BGŻ

W dniu 26.10.2022. Sąd Apelacyjny w Szczecinie [sygn. akt I ACa 214/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie [sygn. akt I C 145/21] oddalił w całości apelację banku – BNP Paribas i zasądził na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił w pełni uzasadnienie wyroku Sądu I instancji, w szczególności co do tego, że umowa kredytowa jest nieważna od początku.

Wskutek powyższego kredyt Klientki nie istnieje.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz i radca prawny Michał Arendt.