Wyrok prawomocny – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

W dniu 07.10.2022. Sąd Apelacyjny w Gdańsku [sygn. akt I ACa 594/22] wskutek apelacji pozwanego banku od wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy [sygn. akt I C 524/20] oddalił w całości apelację Banku BPH i zasądził na rzecz Klienta zwrot kosztów procesu za postępowanie apelacyjne.

W ustnym uzasadnieniu Sąd Apelacyjny podzielił ustalenia faktyczne i prawne Sądu I instancji oraz nie podzielił argumentacji banku zawartej w apelacji, w tym nie podzielił argumentacji banku o możliwości utrzymania umowy ze średnim kursem NBP [poprzez usunięcie z par. 17 umowy kredytowej wyłącznie odniesienia do „marży”].

Wskutek powyższego kredyt Klienta nie istnieje.

Wyrok jest prawomocny.

Sprawę prowadził radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.