Wyrok – nieważna umowa mBank

W dniu 21.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 1142/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej wraz z aneksem,
  2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot ponad 450 tys. zł z odsetkami,
  3. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym po przeprowadzeniu wnikliwego postępowania dowodowego oraz rozprawy, na której przesłuchano powodów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz