Wyrok – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

W dniu 13.09.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 234/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieistnienie [nieważność] umowy kredytowej,
  2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot ponad 475 tys. zł i ponad 2,8 tys. CHF z odsetkami,
  3. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, przy czym argumenty banku o możliwości usunięcia wyłącznie zapisu o „marży kursowej” z par. 17 umowy okazały się nieskuteczne. Jest to kolejny korzystny wyrok dla klientów dawnego GE Money Bank.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz