Wyrok – nieważna umowa Banku Millennium

W dniu 29.08.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 60/22] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej,
  2. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot ponad 140 tys. zł z odsetkami,
  3. zasądził od banku na rzecz powodów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Wyrok został wydany na posiedzeniu niejawnym, po przeprowadzeniu jednej rozprawy i po około 8 miesiącach od wniesienia pozwu. Jest to kolejny korzystny wyrok dla klientów Banku Millennium.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.