Wyrok – nieważna umowa BNP Paribas, dawny BGŻ

W dniu 25.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 1064/19] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej,
  2. zasądził na rzecz klientów ponad 0,5 mln zł wraz z odsetkami,
  3. zasądził od banku na rzecz klientów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Sąd w ustnym uzasadnieniu podniósł, że podziela w całości stanowisko powodów i uważa, iż przedmiotowa umowa kredytowa jest nieważna z powodu braku określenia kwoty kredytu (naruszenie art. 69 ust. 1 prawa bankowego), braku spełnienia rzetelnego obowiązku informacyjnego nt. ryzyka walutowego, jak i z powodu abuzytwności kwestionowanych klauzul umownych. Kredyt jest już znacząco nadpłacony i na rzecz klientów zasądzono ponad pół miliona złotych z odsetkami.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz oraz radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz.