Wyrok – nieważna umowa mBank

W dniu 20.05.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 309/22] wydał korzystny dla naszej Klientki wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej,
  2. zasądził na rzecz powódki ponad 280 tys. zł wraz z odsetkami,
  3. zasądził od banku na rzecz powódki zwrot wszystkich kosztów procesu.

Sąd w ustnym uzasadnieniu podniósł, że jego zdaniem umowa zawiera wadliwy mechanizm indeksacji odwołujący się do franka szwajcarskiego, co czyni umowę nieważną. W kredytowanej nieruchomości jakiś czas po zawarciu umowy kredytu rozpoczęto prowadzenia działalności gospodarczej, co jednak nie pozbawiło powódki statusu konsumentki. Na uwagę zasługuje fakt, że pozew wniesiono w marcu 2022 r., a wyrok wydano zaledwie po około 2 miesiącach [!].

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.