Wyrok – nieważna umowa Banku Millennium, dawny Eurobank

W dniu 13.04.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 461/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

  1. ustalił nieważność umowy kredytowej wraz z aneksem,
  2. zasądził od banku na rzecz klientów zwrot wszystkich kosztów procesu.

Sąd wskazał w ustnych motywach, że jego zdaniem umowa jest nieważna z powodu przede wszystkim abuzywności klauzul odwołujących się do CHF, jak i z powodu braku spełnienia przez bank rzetelnego obowiązku informacyjnego. Jako że klienci nie spłacili jeszcze udostępnionego kapitału, nie domagali się zwrotu dotychczas uiszczonych rat kredytowych.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz i radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz.