Wyrok – nieważna umowa BPH, dawny GE Money

W dniu 17.02.2022 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 524/20] wydał korzystny dla naszej klientki wyrok, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytowa dawnego GE Money Bank jest w całości nieważna;
  2. zasądził należność główną obejmującą dochodzone spłacone raty [oddalił jedynie Sąd częściowo w zakresie odsetek]
  3. zasądził od banku na rzecz klientki zwrot całości kosztów procesu.

W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa jest nieważna z uwagi na zawarcie w niej klauzul abuzywnych oraz z powodu braku spełnienia przez bank rzetelnego obowiązku informacyjnego o ryzyku walutowym.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.