Wyrok – nieważna umowa BNP Paribas, dawny BGŻ

W dniu 21.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 335/20] wydał korzystny dla kredytobiorcy wyrok, uwzględniając powództwo w całości, w którym:

  1. ustalił, że umowa kredytowa dawnego BGŻ wraz z aneksami jest nieważna;
  2. zasądził od banku na rzecz kredytobiorcy w całości zwrot kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie kredytobiorca domagał się ustalenia nieważności umowy kredytowej wraz z aneksami i zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy choć początkowo wydał postanowienie o skierowaniu sprawy do biegłego celem wydania opinii, po interwencji pełnomocnika powoda i przedstawionej dodatkowej argumentacji prawnej za bezzasadnością wydania opinii przez biegłego, postanowił ostatecznie pominąć tenże dowód i skierował sprawę na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku. W dniu 21 grudnia 2021 r. Sąd w całości uwzględnił powództwo frankowicza.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.