Wyrok – nieważna umowa mBank

W dniu 6.12.2021 r. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 1015/19] wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, uwzględniając powództwo w całości, w którym:

  1. zasądził zwrot wszystkich rat uiszczonych przez powodów we franku szwajcarskim [łącznie ponad 53 tys. CHF];
  2. ustalił, że umowa kredytowa [„mPlan”] jest nieważna;
  3. zasądził od banku na rzecz powodów w całości zwrot kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie kredytobiorcy w trakcie umowy kredytowej przeszli na spłatę kredytu bezpośrednio we franku szwajcarskim. W powództwie domagali się zwrotu wszystkichr rat uiszczonych w CHF oraz ustalenia nieważności umowy i zwrotu kosztów procesu. Sąd Okręgowy po przeprowadzeniu postępowania dowodowego (w tym opinii biegłego) oraz rozprawy skierował sprawę na posiedzenie niejawne celem wydania wyroku. W dniu 6 grudnia 2021 r. Sąd w całości uwzględnił powództwo frankowiczów.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz oraz radca prawny Magdalena Adamek-Balcerowicz.