Wyrok – nieważna umowa mBank

W dniu 26.11.2021 r. Sąd Okręgowy w Warszawie XXVIII Wydział Cywilny [sygn. akt XXVIII C 1029/21] wydał korzystny dla kredytobiorców wyrok, uwzględniając powództwo w całości, w którym:

1. ustalił, że umowa pomiędzy mBank a kredytobiorcami nie istnieje [jest nieważna],

2. zasądził na rzecz kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie powodowie wnosili o ustalenie nieważności umowy kredytowej i zasądzenie kosztów procesu. Sąd I instancji podzielił powództwo powodów – frankowiczów i uznał, że umowa kredytowa jest w całości nieważna, tj. nie istnieje. W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule indeksacyjne, których eliminacja prowadzi do nieważności umowy. Tym bardziej, że kredytobiorcy nie wyrazili zgody na kontynuowanie umowy lub jej uzupełnienie. Powodowie wprost oświadczyli, że domagając się nieważności umowy znając tego sutki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.