Wyrok – nieważna umowa BPH

W dniu 13.08.2021 r. Sąd Okręgowy w Toruniu I Wydział Cywilny [sygn. akt I C 2051/20] wydał korzystny dla naszych Klientów wyrok, w którym:

1. ustalił, że umowa kredytu denominowanego zawarta w 2006 r. wraz z późniejszymi aneksami jest w całości nieważna,

2. zasądził na rzecz powodów – kredytobiorców zwrot kosztów procesu.

W przedmiotowej sprawie powodowie wnosili o ustalenie nieważności umowy kredytowej z aneksami i zasądzenie kosztów procesu. Sąd I instancji podzielił powództwo powodów – frankowiczów i uznał, że umowa kredytowa (wraz z aneksami) jest w całości nieważna. W ustnych motywach Sąd wskazał, że umowa zawiera klauzule denominacyjne, które określają główny przedmiot świadczenia stron i ze względu na abuzywność podlegają eliminacji z umowy. Dalej Sąd podniósł, że po usunięciu tych klauzul, wobec niemożliwości zastąpienia ich innymi przepisami, także wobec braku takiej zgody powodów, umowa musi „upaść”. Sąd na marginesie wskazał, że nie podziela poglądu pozwanego Banku BPH o tym, że to frankowicze decydowali, jak kredyt będzie spłacany, bowiem co innego wynika z treści umowy kredytowej, w tym załącznika nr 7 do tej umowy.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sprawę prowadzi radca prawny Arkadiusz Balcerowicz.