Wzór wniosku o niezbędne zaświadczenie z banku – POBIERZ