Najczęstsze pytania w sprawach frankowych [FAQ]

W związku z licznym kontaktem frankowiczów w sprawie ich kredytów CHF pragniemy w tym miejscu odpowiedzieć na często zadawane pytania, zapraszając oczywiście do bezpośredniego kontaktu.

Czy wstępna analiza umowy kredytu frankowego i załączników jest odpłatna ? odp. Wstępna ocena Państwa sytuacji prawnej, czy to online, czy to na spotkaniu, jest darmowa.

Czy Kancelaria reprezentuje klientów w całej Polsce ? odp. Miejsce zamieszkania frankowiczów nie stanowi przeszkody. Kancelaria reprezentuje przede wszystkim klientów z północnej Polski, jak z Bydgoszczy, Torunia czy Szczecina, ale pomagamy również chociażby frankowiczom na stałe pracującym i mieszkającym za granicą. Jesteśmy otwarci na współpracę.

Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia pozwu ? odp. Standardowy komplet dokumentów składanych wraz z pozwem obejmuje: umowę kredytową, regulamin kredytowania (o ile istniał i został wydany), ewentualne aneksy do umowy, wszelkie załączniki do umowy oraz zaświadczenie z banku zawierające informacje nt. uruchomienia kredytu (data i kwota w CHF/PLN), pełnej historii spłaty kredytu (daty i kwoty w CHF/PLN), pełnej historii oprocentowania oraz pełnej historii innych opłat i prowizji związanych z kredytem (daty i kwoty w CHF/PLN).

Do jakiego sądu składany będzie pozew ? odp. Pozew może złożony do sądu właściwego dla miejsca zamieszkania frankowicza.

Ile wynosi opłata od pozwu ? odp. Najczęściej będzie to kwota 1.000 zł płatna na rzecz sądu (dotyczy konsumentów). Kwota ta podlega zwrotowi przez bank w przypadku wygranej. W przypadku frankowiczów – niekonsumentów opłata od pozwu wynosi 5% wartości sprawy.

W jakim terminie Kancelaria składa pozew przeciwko bankowi ? odp. Od momentu otrzymania kompletu dokumentów pozew składany jest do sądu zazwyczaj w ciągu 2 tygodni.

Ile trwa proces sądowy z bankiem ? odp. Należy liczyć się z okresem od 2 do nawet 4 lat, by uzyskać prawomocny wyrok.

Jakie jest wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie sprawy ? odp. Honorarium ustalane jest indywidualnie. Jesteśmy Kancelarią profesjonalnych radców prawnych, nie działamy na rynku agresywnej reklamy ani przez pośredników. Warto także mieć na uwadze, w przypadku spłacania kredytu, jakiego rzędu kwota kredytu we franku szwajcarskim (wg dzisiejszego chociażby kursu waluty) pozostała do spłaty i sobie to przekalkulować z negocjowanym z Kancelarią wynagrodzeniem.

Czy jest sens pozwać bank, mimo już spłaty kredytu ? odp. Tak, co do zasady istnieje możliwość dochodzenia kwoty nadpłaty ponad otrzymany kapitał. Prowadzimy tego typu sprawy.

Czy mogę pozwać bank, mimo śmierci współkredytobiorcy albo rozwodu ? odp. Tak, sytuacje te nie są co do zasady przeszkodą. Szczegóły natomiast zostaną omówione podczas konsultacji.

Ile mam czasu na unieważnienie kredytu ? odp. Żądanie ustalenia nieważności umowy kredytowej nie ulega przedawnieniu, a zatem jeśli spłacacie Państwo kredyt zawsze warto przeanalizować z prawnikiem możliwość unieważnienia umowy kredytowej CHF.