Wyższe stopy procentowe – wyższa rata

Na październikowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej podwyższyła stopy procentowe.
Wyższe stopy procentowe oznaczają wyższe raty kredytów. Na oprocentowanie kredytu składa się: marża banku oraz stawka WIBOR. Marża jest ustalana na cały okres spłaty kredytu. Natomiast stawka WIBOR jest zmienna, a na jej wysokość wpływa właśnie poziom stóp procentowych w Polsce.
Wielu kredytobiorców, w tym frankowiczów otrzymało już informację o nowej- wyższej wysokości rat.
Ekonomiści prognozują dalsze podnoszenie stóp, które ma związek z obecnie wysoką inflacją.
Jest to dobry moment, by unieważnić kredyt frankowy, ponieważ raty będą tylko wzrastać.