Iść do sądu, czy zawrzeć ugodę o przewalutowanie ?

Jak na razie jeden bank – PKO BP S.A. – stworzył program zawierania ugód dla frankowiczów zmierzający do przewalutowania kredytów po ugodzonym kursie. Skutkiem takiej ugody będzie kontynuowanie umowy kredytowej, ale bez franka szwajcarskiego (CHF). Spaść może także saldo, które będzie wyrażane w PLN.

Niemniej w związku z zapytaniami kierowanymi do Kancelarii w przedmiocie sensu zawierania ugody wskazujemy, iż warto przed podjęciem decyzji, jak w tytule, dokładnie przemyśleć swoją sytuację i skonsultować to z prawnikiem zajmującym się kredytami frankowymi.

Trzeba pamiętać, że skierowanie sprawy do sądu ma na celu stwierdzenie nieważności umowy kredytowej i rozliczenie się z bankiem 1:1, czyli bankowi należy oddać wyłącznie kwotę otrzymanego kilkanaście lat wcześniej kapitału (kredytu). Często na obecnym etapie kapitał ten jest już zwrócony albo niewiele zostałoby do zwrócenia. W wyniku ustalenia przez sąd nieważności umowy kredyt przestaje istnieć.

Natomiast ugoda o przewalutowanie skutkuje dalszym obowiązywaniem umowy kredytowej ze zmianą salda i sposobu spłaty.

Zatem ugoda o przewalutowanie nie będzie nigdy bardziej korzystna niż wyrok stwierdzający nieważność umowy. Przekonuje się o tym coraz więcej frankowiczów, którzy mieli odwagę pójść do sądu.

Dlatego warto odpowiedzieć sobie na postawione w tytule pytanie mając przeanalizowane z prawnikiem wszystkie opcje.