Ugody z PKO BP S.A.

W związku z oficjalną informacją ze strony PKO BP S.A. o wyrażeniu ogólnej woli zawierania ugód z frankowiczami wskazujemy, że dotyczy to zarówno frankowiczów, których sprawy toczą się już w sądach, jak i tych, którzy jeszcze nie skierowali swoich pozwów do sądu.

Jeżeli jesteś frankowiczem i nie skierowałeś jeszcze sprawy do sądu, a myślisz o ugodowym załatwieniu sprawy z bankiem, zapraszamy do kontaktu z Kancelarią w celu omówienia skutków potencjalnej ugody, w szczególności jej wad i zalet. Kancelaria wskaże Państwu jakie są skutki skierowania sprawy do sądu, a jakie potencjalnej ugody, i czy przede wszystkim ugoda jest dla Państwa korzystna.

Z uwagi na Państwa interes zwracamy uwagę, że informacja o ugodowym załatwieniu sprawy kredytowej brzmi kusząco, natomiast warto poznać wszystkie aspekty Państwa sytuacji prawnej przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji.

Kiedy poznacie Państwo podczas konsultacji z nami wszelkie możliwości związane z kredytem jakimi dysponujecie i co możecie Państwo zyskać przy każdym z rozwiązań, będziecie mogli świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję „co dalej”. Uczulamy, by nie podejmować pochopnych decyzji (i nie składać żadnych oswiadczeń ustnie ani na piśmie bez uprzedniej konsultacji), bowiem ochrona konsumencka i przede wszystkim orzecznictwo TSUE daje Państwu realne narzędzia do załatwienia sprawy jak najkorzystniej dla Państwa (frankowiczów).

Kancelaria oczywiście może Państwa reprezentować nie tylko przed sądami, ale również przed bankiem i przed sądem polubownym (także przy KNF) w celu załatwienia ugody pozasądowo.

Dzięki naszej pomocy w kontakcie z bankiem, w tym wysunięciu odpowiedniej argumentacji prawnej i wskazaniu przede wszystkim co Państwu przysługuje, może się okazać, iż negocjacje ugodowe z bankiem okażą się jeszcze korzystniejsze niż zaakceptowanie treści ugody zaproponowanej przez bank. Przeliczenie kredytu na złotówki wg kursu z dnia jego zaciągnięcia, ale z oprocentowaniem WIBOR wcale nie musi być dla Państwa korzystne, tym bardziej przy uwzględnieniu roszczeń, jakimi dysponujecie.

Frankowiczu, pamiętaj ! Ugoda zawarta z bankiem pozasądowo może rodzić po Twojej stronie obowiązek zapłaty podatku dochodowego (PIT). Taka sytuacja nie występuje w przypadku skierowania sprawy do sądu o unieważnienie umowy.

Zapraszamy do kontaktu.